Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
राजेन्द्र बहादुर सिंह खरिदार sraju6541@gmail.com ९८४८७२७१३०
हेम राज अवस्थी अमिन
श्री राजेश कुमार ऐर कम्प्युटर अपरेटर lilaayer46@gmail.com 9848844647/099540010
सुरेन्द देव भट्ट खरिदार प्रशासन bhatt.surendra203@gmail.com 9848760366
दान सिह बोहरा ना.सु प्रशासन 9848861888
कृष्ण काकी खरिदार
सुरेन्द चन्द खरिदार
लोकेन्द भट्ट इन्जिनियर
गजाधर जोशी ना.सु 9749522916
IT Officer क.अधिकृत ito.shuklaphantamun@gmail.com +९७७-९८६८७१०७६३
सर्जन सिहं साउद खरिदार
महेश राज पाण्डेय शाखा अधिकृत ९८४८७२६३११
राजेन्द्र शर्मा खरिदार ९८४८७८३१३५
हेम राज भट्ट ना.सु ९८४८४३७७६५
श्याम लाल डगौरा खरिदार
नरेश भुल सव.इन्जिनियर