Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
राजेन्द्र बहादुर सिंह खरिदार sraju6541@gmail.com ९८४८७२७१३०
हेम राज अवस्थी अमिन
श्री राजेश कुमार ऐर कम्प्युटर अपरेटर lilaayer46@gmail.com 9848844647/099540010
सुरेन्द देव भट्ट खरिदार 9848760366
दान सिह बोहरा ना.सु 9848861888
कृष्ण काकी खरिदार
सुरेन्द चन्द खरिदार
लोकेन्द भट्ट इन्जिनियर
गजेन्द्र प्रसाद जोशी लेखा प्रमुख
IT Officer क.अधिकृत ito.shuklaphantamun@gmail.com +977-9868710763