Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
राजेन्द्र बहादुर सिंह खरिदार sraju6541@gmail.com ९८४८७२७१३०
हेम राज अवस्थी अमिन
राजेश कुमार ऐर कम्प्युटर अपरेटर lilaayer46@gmail.com 9848844647