कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शेर बहादुर बुढा कार्यकारी अधिकृत
विष्णु दत्त जोशी लेखा प्रमुख आर्थिक प्रशासन
विरेन्द बहादुर थापा सव.इन्जिनियर ९८४८७२२५४०
राजेन्द्र बहादुर सिंह खरिदार sraju6541@gmail.com ९८४८७२७१३०
टेकेन्द्र प. भट्ट सव.इन्जिनियर ९८४८७२१८१०
हेम राज अवस्थी अमिन
राजेश कुमार ऐर कम्प्युटर अपरेटर lilaayer46@gmail.com 9848844647